MAX כרטיס האשראי החכם לעסקים

MAX עסקים מאפשר לקבל שירותים שונים כמו: סליקה, ניכיון, הלוואות, כרטיסי אשראי עסקי, תוכנית הטבות ועוד. MAX מספק שירותים פיננסיים שונים ללקוחות פרטיים ועסקיים כמו למשל: מסופים, תזרים והקדמת זיכויים לעסק. בנוסף הוא מספק כרטיס אשראי פרטי או עסקי עם הטבות. אין צורך להחליף את המסוף העסקי בעסק, ולא לבצע כל פעולה כדי לעבוד עם מערכת סליקה של MAX.

תהליך של ניהול עסקי כולל בין השאר: חשבוניות מס, סיכומים מול ספקים, הזמנות עבודה וניהול כזה מסודר, הכרחי להצלחתו של כל עסק. אחד היסודות המרכזיים של ניהול עסקי מתבסס גם על מערכת סליקה של MAX. ניהול באמצעות MAX כרטיס האשראי החכם לעסקים מאפשר לשמור על רווחיות העסק, ולהתמודד עם קשיים והפתעות שכן, ניהול לוקה בחסר עלול לפגוע בהצלחתו הפיננסית של העסק.

EMV- כרטיס אשראי חכם עם תקן אבטחה

תקן EMV הוא אוסף של מפרטים שנועדו לתת מתכונת מאובטחת ואחידה לעסקאות אשראי אשר פותחו על ידי ששת הגופים הבינלאומיים לכרטיסי אשראי. במטרה להקטין את נזק ההונאות הקיים בנקודות המכירה הפיזיות. התשלום נעשה בכרטיס חכם, כרטיס חיוב בעל שבב אלקטרוני הייחודי לכל כרטיס. המכשיר התומך ב EMV לקריאת כרטיסי אשראי, מצליח לקרוא את השבב האלקטרוני הנמצא על גבי כרטיס האשראי במקום הקריאה הקודמת שהיתה בקורא הכרטיסים המגנטי.

בשנת 2017 החל בנק ישראל באימוץ תקן EMV , והיום הוא דורש מכל בתי העסק שיטמיעו את התקן הזה כדי למנוע הונאות אשראי. חברה אשר לא תאמץ את התקן EMV תישא באחריות בעצמה.  

ל MAX – יש תקן EMV

כרטיס MAX ,הינו כרטיס אשראי חכם, המוצע ללקוחות פרטיים ולעסקים. החל משנת 2017 מחייב בנק ישראל את התקן הגבוהה למניעת גניבות אשראי EMV . לכרטיס מקס יש התקן הנדרש המבטיח  לכל עסק, בין אם הוא גדול או קטן, שקט פיננסי בידיעה שכרטיס האשראי MAX וגם מערכת הסליקה מקס בטוחים לשימוש מכל בחינה ועומדים בתקן הנדרש על ידי בנק ישראל. התקן EMV לכרטיסי אשראי הינו תקן בינלאומי.