מיסי עירייה

כידוע, לכל רשות עירונית, בכל רחבי הארץ, יש רשות לגבות מיסים שונים אשר מפשרים לה לקיים את הפעילות השוטפת של העירייה, לנהל את המתקנים השונים בעיר ולהעניק שירותים מגוונים לרווחת התושבים המתגוררים בה. את מיסי עירייה הנהוגים ניתן לחלק ל3 סוגים עיקריים:

ארנונה – המס הגבוה ביותר אשר על כל תושב לשלם ובעזרתו מממנת העירייה את כל הפעולות השונות אותן היא מבצעת לרווחתם של תושבי העיר ולניהול העיר באופן שוטף.

אגרות והיטלים – מיסים אשר מיועדים לממן שירות ספציפי אשר עבורו נקבעה האגרה או ההיטל המדובר. לדוגמא, מיסים מסוג זה נקבעים עבור שירותי שמירה פרטיים בעיר, שילוט, פינוי של האשפה, פיתוח עירוני וכדומה.

היטלי השבחה – מיסים אשר ניתנים בשל עליית הערך של הקרקע כתוצאה מפעולות השבחה שונות אשר בוצעו בה. לדוגמא, בעל קרקע אשר קיבל היתר לשימוש חורג בקרקע או אישור בניה מיוחד, משביח את הקרקע וכך הופך אותה לבעלת ערך הרבה יותר גבוה. דבר אשר עליו הוא נדרש לשלם היטל מסוים. כמובן, גובה ההיטל מחושב על פי כללים רבים ובעיקר בהתייחס אל איכות ההשבחה של הקרקע, וישנם גם מקרים בהם ישנו פטור מהיטל השבחה וכדאי ללמוד עליהם מראש.

כיצד נקבעים מיסי עירייה?

כמובן, העירייה לא יכולה לקבוע מיסי עירייה על כל גחמה שלה וישנו פיקוח וכללים אשר על פיהם ניתן לקבוע את המיסים הללו, ואת התעריפים שלהם. לרוב, המיסים נקבעים בשיתוף עם עורכי דין הבוחנים את החוקיות של כל מס וכל היטל, ונקבעים יחד עם כלכלנים מוסמכים אשר בוחנים היטב את המיסים השונים, את ההשלכות שלהם על התושבים, את רמת החשיבות שלהם ועוד.

האם יש אפשרות לערער על מיסי עירייה?

לרוב, מיסי עירייה הינם חוק המחייב את כל תושבי העיר אך במקרה ואדם מקבל דרישה לתשלום מיסי עירייה גבוהים וכאלו שלא נראים לא הגיוניים, מומלץ לו לפנות אל עורך דין מקצועי אשר עוסק בתחום ויכול לבחון בצורה טובה יותר את הדרישה לתשלום ואת מה שעומד מאחוריה, ולעיתים אף להגיש בקשה להנחה משמעותית.